Գլխի լույս

Լուսարձակհայտնի է նաեւ որպեսլուսարձակներ, լուսատուներ են տարբեր տրանսպորտային մեքենաների վրա, որոնք ուղղորդող ճառագայթներ են առաջացնում ճանապարհորդության ուղղությամբ, օրինակ՝ ճանապարհի վրա ընթացող մեքենաները:Մեքենայի առջևի մասում արտացոլված լույսն օգտագործվում է գիշերը լուսավորելու դիմացի ճանապարհը:Լապտերները լայնորեն օգտագործվում են նաև երկաթուղային շարժակազմերում, հեծանիվներում, մոտոցիկլետներում, ինքնաթիռներում և այլ տրանսպորտային միջոցներում, ինչպես նաև աշխատանքային մեքենաներում, ինչպիսիք են կուլտիվատորները: